Nåsituasjon

Her følger en kort oversikt over den overordnede arkitekturen til våre komponenter.

Diagram

Sammenhengen mellom komponentene illustreres i følgende diagram: Overodnet nåsituasjons-arkitektur

Om komponentene i nåsituasjon

I dag har vi delt de ulike komponentene inn i en løsning for søk i kataloger, en løsning for registrering, en løsning for innhøsting (harvester). I tillegg har vi en intern komponent for referanse-data.

Søkeløsningen

  • search: Vår portal for søk på tvers av alle katalogene
  • search-api: Eksternt api med oppslag mot datasettkatalogen.
  • api-cat: Eksternt api med oppslag mot api-katakogen.
  • concept-cat: Eksternt api med oppslag mot begreps-katalogen.

Registreringsløsningen

  • registration-react: Vårt brukergrensesnitt for å registrere og legge inn innhold i kataloger
  • registration-api: backend-komponent for Registreringsløsningen
  • registration-auth: komponent som håndterer innlogging via IDPorten

Høsteløsningen

Høsteløsningen laster ned datakataloger og gjør dem søkbare. Består av

  • harvester
  • harvester-api

Modellene