Overordnet arkitektur

Her følger en kort oversikt over den overordnede arkitekturen til våre komponenter.

TOGAF

Vi følger en tilpasset versjon av TOGAFs ADM metodikk når vi jobber med arkitektur. Dette betyr at vi tar fram både baseline (Nåsituasjon) og target (Målbilde) modeller, og ut i fra disse utarbeider vi transisjoner og migrasjonsplaner. Transisjons-arkitekturer er å finne i målbildet.

ArchiMate

Våre arkitekturmodeller er laget i henhold til Archimate-rammeverket med hjelp av verktøyet Archi. Kildekoden til modellene ligger åpent tilgjengelig for alle på våre Github-side. Hvordan vi har brukt Archi og en enkel oppskrift på hvordan ta dette i bruk vil du finne under de respektive arkitektur-modellene. Det finnes også en en html-versjon av modellene. Linken til disse vil du finne på sidene under.

API-first

Vi forsøker å utvikle våre komponenter etter “API”-first metodikken. Vi har derfor valgt å spesifisere våre API etter OpenAPI Specification v 3.

Åpen kildekode

Kildekoden til løsningen ligger åpent tilgjengelig på Github. All kildekode har en åpen lisens Apache License 2.0