Standarder

Informasjonsmodell-katatalogen representerer modeller på to måter:

Struktur

Dette er en fritekstlig representasjon av modellen med navn på elementet og elementets type.

JSON Schema

Dette er en representasjon av modellen i form av JSON Schema. Vi støtter pr i dag draft-06 av spesifikasjonen. For eksempel slik:

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-06/schema#",
 "$id": "https://fellesdatakatalog.digdir.no/informationmodels/c207ad40-cf59-47e6-b7a8-35d6c4692067/schema",
 "definitions": {
  "QueryResponse": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "aggregations": {
     "$ref": "#/definitions/Aggregation"
    },
    "hits": {
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/ConceptDocument"
     }
    },
    "total": {
     "type": "integer",
     "format": "int64"
    }
   }
  },
  "Aggregation": {
   "type": "object"
  },
  "ConceptDocument": {
   "type": "object"
  },
  "ErrorMessage": {
   "type": "object"
  }
 }
}