Datasett-katalog

Felles Datasettkatalog er en løsning som gir oversikt over datasett i offentlig sektor, enten de er offentlige åpne data eller begrenset offentlighet. Katalogen adresserer behovet for å oppdage datasett, evaluere om datasettene kan benyttes i den aktuelle konteksten og tilgang til datasett gjennom API-er.

Hvor hentes datasettbeskrivelser fra?

FDK høster beskrivelser fra andre datakataloger, herunder geonorge.no, data.norge.no og Statens Vegvesen sin katalog over åpne data. I tillegg tilbys en registreringsløsning.

Har du en datakatalog som kan eksponeres og deles? Ta kontakt!

Hvordan registerer jeg mine datasett?

Felles datasettkatalog inneholder en registreringsløsning som alle offentlige virksomheter kan benytte. Private virksomheter oppfordres til å ta kontakt for å registrere sine datasett.

Hvor finner jeg felles datasettkatalog?

Her finner du Felles datasettkatalog: https://data.norge.no/datasets