Simple Knowledge Organization System (SKOS)

Standard for tilgjengeliggjøring av begrep - SKOS

Simple Knowledge Organization System, https://www.w3.org/TR/skos-reference/: Standarden definerer hvordan begreper representeres i maskinlesbare formater RDF: Resource Description Framework (RDF), 2014-02-25, https://www.w3.org/RDF/.

SKOS er et lite vokabular (metamodell) for de mest sentrale klassene og egenskapene for begreper (Concept). For å bruke SKOS som representasjonsspråk i begrepsbeskrivelser må vokabularet utvides med andre vokabularer. Denne standarden supplerer SKOS med følgende vokabularer:

  • Dublin core terms (DCT), prefiks dct: - supplerer med generelle egenskaper knyttet til dokumentasjon
  • Data catalog vocabulary (DCAT), prefiks dcat: - supplerer med generelle egenskaper knyttet til datasett
  • SKOS extension for labels (SKOS-XL), prefiks skosxl: - supplerer med egenskaper knyttet til termer
  • SKOS extension for representing statistical classifications (XKOS), prefiks xkos: - supplerer med egenskaper knyttet til relasjoner
  • Norske SKOS-utvidelser, prefiks skosno: - det som etter bruk av ovennevnte suppleringer fortsatt mangler, vil suppleres med egne norske utvidelser til SKOS.

Norske utvidelser til SKOS vil bli definert og gjort tilgjengelig senere via vokab.norge.no/skosno#.