Standard for begrepsbeskrivelser

Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser

Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser følges og legger føringer for feltene i Felles begrepskatalog. Standarden skal sikre at dokumentasjon av begreper gjøres på en felles, strukturert måte. Den stiller krav til innhold i beskrivelse av begrep, det vil si hvilke elementer som skal være med i beskrivelsen.

Se standarden her: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen