Standarder

Her introduserer vi de standardene vi bruker i Felles begrepskatalog. Standardene som pekes til er forvaltet av Difi. Feltene i standarden bygger på innholdsstandarden “Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser”.

Når man skal tilgjengeliggjøre begreper kan SKOS eller TBX benyttes. På gjeldende tidspunkt støttes kun SKOS. Støtte for TBX vil komme. Utvekslingsstandardene og revidert “Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser” blir gjeldende i hhv. versjon 1.0 og 2.0 fra januar 2019.