Hvordan publisere begreper i begrepskatalogen

Her følger en kort beskrivelse av hvordan man kan publisere begreper i Felles datakatalog.

Registrere begreper i Begrepskatalog GUI

I registreringsløsningen vår kan du registrere begreper og velge å publisere de slik at informasjonen blir tilgjengelig i portalløsningen av Felles datakatalog https://data.norge.no.

Importere Begreper

Virksomheter som har utarbeidet en strukturert oversikt over noen av sine begreper, for eksempel i et regneark eller tabell, kan overføre disse til registreringsløsningen i Felles datakatalog gjennom import av en CSV- eller JSON fil.

Hvordan Importere begreper fra CSV format?

For at importen til registreringsløsningen skal fungere må begrepene og beskrivelsene følge en struktur som er nærmere beskrevet i denne malen.

Noen av kolonnene, for eksempel bruksområde har støtte for flere verdier. For å legge inn flere forekomster legger du til en ekstra kolonne med samme navn på første linje (overskrift) eller separerer forekomstene med |.

Enkelte felter har også støtte for flere språk og målformer. Den nåværende importløsningen støtter norsk bokmål (nb), nynorsk (nn) og engelsk (en). Hvis språk og målform ikke er oppgitt vil denne automatisk bli satt til bokmål under importen.

Legg til eller kopier inn termer og tilhørende informasjon ved å sette inn flere rader inntil listen du ønsker å importere til registreringsløsningen er komplett.

Eksempel:

I tabellen nedenfor er kolonne a og b formattert for norsk bokmål, og kolonne c og d for engelsk.

anbefaltTerm:nbtillattTerm:nbanbefaltTerm:entillattTerm:enfrarådetTerm:nbdefinisjon:nb
test eksempeleksempeltesttest exampleexample testillustrasjonstestDette er en definisjon på et eksempel

Kolonner som ikke gjenkjennes under importen vil bli ignorert, så test gjerne med et par begreper først og kontroller at disse blir korrekt importert i registreringsløsningen. Selve rekkefølgen på kolonnene har ikke noe å si for importen av begreper.

Om innholdet i feltene

FeltKommentarEksempel
anbefaltTermFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
tillattTermFlere språk og målformer, ubegrenset antall kolonner pr målform (kan ha flere tillatte termer). Kan også legge til flere termer i samme kolonne ved å separere termene med |tillattTerm1|tillattTerm2|tillattTerm3
frarådetTermFlere språk og målformer, ubegrenset antall kolonner pr målform (kan ha flere frarådede termer). Kan også legge til flere termer i samme kolonne ved å separere termene med |frarådetTerm1|frarådetTerm2|frarådetTerm3
definisjonFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
forholdtilkildemå være en av: «egendefinert», «basertPaaKilde» eller «sitatFraKilde»
kildeFormatteres med tekst beskrivelse og gyldig uri til kilde separert med tegnet |.«brønnøysund|https://www.brreg.no/»
merknadFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
eksempelFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
fagområdeFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
bruksområdeFlere språk og målformer, ubegrenset antall kolonner pr målform (kan ha flere bruksområder termer). Kan også legge til flere termer i samme kolonne ved å separere termene med |bruksområde1|bruksområde2|bruksområde3
omfang_uriKun en kolonne.
omfangtekstKun en kolonne.
kontaktpunkt_epostKun en kolonne. Rader må inneholde gyldig epostadresse.
kontaktpunkt_telefonKun en kolonne.
gyldigfomFra og med dato for perioden hvor begrepet er gyldig. Kun en kolonne. Dato formattert med (åååå-mm-dd) år, måned, dag.2020-01-31
gyldigtomTil og med dato for perioden hvor begrepet er gyldig. Kun en kolonne. Dato formattert med (åååå-mm-dd) år, måned, dag.2020-12-01
seogsåNB! Dette feltet kan ikke brukes til eksterne referanser utenfor begrepskatalogen. Det anbefales sterkt å sette dette etter begrepet er registrert inn. Kun en kolonne støttes og rader må inneholde en gyldig uri som peker til eksisterende begrep i begrepskatalogen.

Du kan lese mer om beskrivelser av begrep her: Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser - Versjon 2.0.2

Lagring

Når du har fylt tabellen med innhold i henhold til malen (riktig formattering) må du huske å eksportere den som en CSV-fil med semikolon separering og UTF-8 koding.

Eksempel med utgangspunkt i Excel for Microsoft 365:

 • 1 - Trykk på ‘Export’
 • 2 - Trykk på ‘Change File Type’
 • 3 - Velg ‘CSV (comma delimited)’
 • 4 - Trykk på ‘Save as’
 • 5 - Velg ‘CSV UTF-8 (comma delimited)’ under ‘Save as type’

Skjermbilde fra excel for eksportering til csv Skjermbilde fra excel, valg av filformat

Du er nå klar for å importere CSV filen i registreringsløsningen.

Logg deg inn på Registreringsløsningen og velg Begrepskatalogen.

Klikk på «Importer begreper» og velg den csv- eller json-filen du har opprettet.

Eksempel på CSV-fil:

anbefaltTerm:nb;tillattTerm:nb;anbefaltTerm:en;tillattTerm:en;frarådetTerm:nb;definisjon:nb
test eksempel;eksempeltest;Test example;example test;illustrasjonstest;Dette er en definisjon på et eksempel

Hvordan Importere begreper fra JSON format?

Opprett en JSON fil med 1 eller flere begreper på formatet under:

[
 {
  "anbefaltTerm": {
   "navn": {
    "nb": "1demoterm1811",
	"en":"Test English term"
   }
  },
  "tillattTerm": {
   "nb": [
    "Tillatt term"
   ]
  },
  "frarådetTerm": {
   "nb": [
    "Frarådet term"
   ]
  },
  "definisjon": {
   "tekst": {
    "nb": "definisjon"
   }
  },
  "kildebeskrivelse": {
   "forholdTilKilde": "egendefinert",
   "kilde": []
  },
  "merknad": {
   "nb": "merknad"
  },
  "eksempel": {
   "nb": "bruk av begrepet: Eksempel"
  },
  "fagområde": {
   "nb": "bruk av begrepet: Fagområde"
  },
  "bruksområde": {
   "nb": [
    "bruk av begrepet: bruksområde(r)"
   ]
  },
  "omfang": {
   "uri": "lenketilomfangno",
   "tekst": "bruk av begrepet: Omfang: Tittel på omfang"
  },
  "kontaktpunkt": {
   "harEpost": "e-post@epost.no",
   "harTelefon": "47474747"
  },
  "gyldigFom": "2019-12-31",
  "gyldigTom": "2020-12-30",
  "endringslogelement": {
   "brukerId": "03096000854",
   "endringstidspunkt": "2020-10-14T12:54:52.264+02:00"
  },
  "seOgså": [
   "http://begrepskatalogen/begrep/98da4336-dff2-11e7-a0fd-005056821322",
   "http://begrepskatalogen/begrep/98da4336-dff2-11e7-a0fd-005056821322"
  ]
 },
 {
  "anbefaltTerm": {
   "navn": {
    "nb": "2demoterm1811"
   }
  },
  "tillattTerm": {
   "nb": [
    "Tillatt term"
   ]
  },
  "frarådetTerm": {
   "nb": [
    "Frarådet term"
   ]
  },
  "definisjon": {
   "tekst": {
    "nb": "definisjon"
   }
  },
  "kildebeskrivelse": {
   "forholdTilKilde": "egendefinert",
   "kilde": []
  },
  "merknad": {
   "nb": "merknad"
  },
  "eksempel": {
   "nb": "bruk av begrepet: Eksempel"
  },
  "fagområde": {
   "nb": "bruk av begrepet: Fagområde"
  },
  "bruksområde": {
   "nb": [
    "bruk av begrepet: bruksområde(r)"
   ]
  },
  "omfang": {
   "uri": "http://lenketilomfang.no",
   "tekst": "bruk av begrepet: Omfang: Tittel på omfang"
  },
  "kontaktpunkt": {
   "harEpost": "e-post@epost.no",
   "harTelefon": "47474747"
  },
  "gyldigFom": "2019-12-31",
  "gyldigTom": "2020-12-30",
  "endringslogelement": {
   "brukerId": "03096000854",
   "endringstidspunkt": "2020-10-14T12:54:52.264+02:00"
  },
  "seOgså": [
   "http://begrepskatalogen/begrep/98da4336-dff2-11e7-a0fd-005056821322",
   "http://begrepskatalogen/begrep/98da4336-dff2-11e7-a0fd-005056821322"
  ]
 }
]