Hvordan publisere begreper i begrepskatalogen

Her følger en kort beskrivelse av hvordan man kan publisere begreper i Felles datakatalog.

Registrere begreper i Begrepskatalog GUI

I registreringsløsningen vår kan du registrere begreper og velge å publisere de slik at informasjonen blir tilgjengelig i portalløsningen av Felles datakatalog https://data.norge.no.

Importere Begreper

Virksomheter som har utarbeidet en strukturert oversikt over noen av sine begreper, for eksempel i et regneark eller tabell, kan overføre disse til registreringsløsningen i Felles datakatalog gjennom import av en CSV- eller JSON fil.

Hvordan Importere begreper fra CSV format?

For at importen til registreringsløsningen skal fungere må begrepene og beskrivelsene følge en struktur som er nærmere beskrevet i en mal. For å se malen, klikk på: [Lenke til mal].

Noen av kolonnene, for eksempel tillatt_term har støtte for flere verdier. For å legge inn flere forekomster legger du til en ekstra kolonne med samme navn på første linje (overskrift) eller separerer forekomstene med |.

Enkelte felter har også støtte for flere språk og målformer. Den nåværende importløsningen støtter norsk bokmål (nb), nynorsk (nn) og engelsk (en). Hvis språk og målform ikke er oppgitt vil denne automatisk bli satt til bokmål under importen.

Legg til eller kopier inn termer og tilhørende informasjon ved å sette inn flere rader inntil listen du ønsker å importere til registreringsløsningen er komplett.

Eksempel

I tabellen nedenfor er kolonne a og b formattert for norsk bokmål, og kolonne c og d for engelsk.

anbefalt_term:nbtillatt_term:nbanbefalt_term:entillatt_term:enfrarådet_term:nbdefinisjon:nb
test eksempeleksempeltesttest exampleexample testillustrasjonstestDette er en definisjon på et eksempel

Kolonner som ikke gjenkjennes under importen vil bli ignorert, så test gjerne med et par begreper først og kontroller at disse blir korrekt importert i registreringsløsningen. Selve rekkefølgen på kolonnene har ikke noe å si for importen av begreper.

Om innholdet i feltene

FeltKommentarEksempel
anbefalt_termFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
tillatt_termFlere språk og målformer, ubegrenset antall kolonner pr målform (kan ha flere tillatte termer). Kan også legge til flere termer i samme kolonne ved å separere termene med |tillattTerm1|tillattTerm2|tillattTerm3
frarådet_termFlere språk og målformer, ubegrenset antall kolonner pr målform (kan ha flere frarådede termer). Kan også legge til flere termer i samme kolonne ved å separere termene med |frarådetTerm1|frarådetTerm2|frarådetTerm3
definisjonFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
definisjon:forhold_til_kildemå være en av: «egendefinert», «basertPaaKilde» eller «sitatFraKilde»
definisjon:kildeFormateres med tekstbeskrivelse og gyldig uri til kilde separert med tegnet |. Ikke mulig å oppgi kilde hvis “forhold_til_kilde” er “egendefinert”.«Digitaliseringsdirektoratet|https://www.digdir.no/»
definisjon_for_allmennhetenFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
definisjon_for_allmennheten:forhold_til_kildemå være en av: «egendefinert», «basertPaaKilde» eller «sitatFraKilde»
definisjon_for_allmennheten:kildeFormateres med tekstbeskrivelse og gyldig uri til kilde separert med tegnet |. Ikke mulig å oppgi kilde hvis “forhold_til_kilde” er “egendefinert”.
definisjon_for_spesialisterFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
definisjon_for_spesialister:forhold_til_kildemå være en av: «egendefinert», «basertPaaKilde» eller «sitatFraKilde»
definisjon_for_spesialister:kildeFormateres med tekstbeskrivelse og gyldig uri til kilde separert med tegnet |. Ikke mulig å oppgi kilde hvis “forhold_til_kilde” er “egendefinert”.
merknadFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
eksempelFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.
fagområdeFlere språk og målformer, kun en kolonne pr språk og målform.terminologi
verdiområde:uriKun en kolonne med gyldig uri.https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/19
verdiområde:tekstKun en kolonne med tekstbeskrivelse.Standard for sivilstand
kontaktpunkt:epostKun en kolonne. Rader må inneholde gyldig epostadresse.
kontaktpunkt:telefonKun en kolonne.
gyldig_fomFra og med dato for perioden hvor begrepet er gyldig. Kun en kolonne. Dato formattert med (åååå-mm-dd) år, måned, dag.2020-01-31
gyldig_tomTil og med dato for perioden hvor begrepet er gyldig. Kun en kolonne. Dato formattert med (åååå-mm-dd) år, måned, dag.2020-12-01
se_ogsåNB! Dette feltet kan ikke brukes til eksterne referanser utenfor begrepskatalogen. Det anbefales sterkt å sette dette etter begrepet er registrert inn. Kun en kolonne støttes og rader må inneholde en gyldig uri som peker til eksisterende begrep i begrepskatalogen.
versjonVersjonsnummer til begrepet. Består av tre siffer der første siffer er «major», andre siffer er «minor» og tredje er «patch». For at begrepet skal importeres må versjonsnummeret minimum være «minor», dvs. 0.1.0.0.1.0

Du kan lese mer om beskrivelser av begrep her: Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (SKOS-AP-NO-Begrep)

Lagring

Når du har fylt tabellen med innhold i henhold til malen (riktig formattering) må du huske å eksportere den som en CSV-fil med semikolon separering og UTF-8 koding.

Eksempel med utgangspunkt i Excel for Microsoft 365:

 • 1 - Trykk på ‘Export’
 • 2 - Trykk på ‘Change File Type’
 • 3 - Velg ‘CSV (comma delimited)’
 • 4 - Trykk på ‘Save as’
 • 5 - Velg ‘CSV UTF-8 (comma delimited)’ under ‘Save as type’

Skjermbilde fra excel for eksportering til csv Skjermbilde fra excel, valg av filformat

Du er nå klar for å importere CSV filen i registreringsløsningen.

Logg deg inn på Registreringsløsningen og velg Begrepskatalogen. Vær oppmerksom på at du må ha rettigheten «Felles datakatalog - alle kataloger - virksomhetsadministrator i Altinn for å kunne importere.

Klikk på «Importer begreper» og velg den csv- eller json-filen du har opprettet.

Eksempel på CSV-fil

anbefalt_term:nb;tillatt_term:nb;anbefalt_term:en;tillatt_term:en;frarådet_term:nb;definisjon:nb
test eksempel;eksempeltest;Test example;example test;illustrasjonstest;Dette er en definisjon på et eksempel

Hvordan Importere begreper fra JSON format?

Opprett en JSON fil med 1 eller flere begreper på formatet under:

[
 {
  "anbefaltTerm": {
   "navn": {
    "nb": "anbefalt term på norsk bokmål",
    "nn": "tilrådd term på norsk nynorsk",
    "en":"recommended term in english"
       }
  },
  "tillattTerm": {
   "nb": [
     "tillatt term 1 på norsk bokmål",
     "tillatt term 2 på norsk bokmål"
   ],
   "nn": [
     "tillaten term 1 på norsk nynorsk",
     "tillaten term 2 på norsk nynorsk"
   ],
   "en": [
     "alternative term 1 in english",
     "alternative term 2 in english"
   ]
  },
  "frarådetTerm": {
   "nb": [
     "frarådet term 1 på norsk bokmål",
     "frarådet term 2 på norsk bokmål"
   ],
   "nn": [
     "frårådd term 1 på norsk nynorsk",
     "frårådd term 2 på norsk nynorsk"
   ],
   "en": [
     "hidden term 1 in english",
     "hidden term 2 in english"
   ]
  },
  "definisjon": {
   "tekst": {
     "nb": "definisjon på norsk bokmål",
     "nn": "definisjon på norsk nynorsk",
     "en": "definition in english"
   }
  },
  "kildebeskrivelse": {
   "forholdTilKilde": "egendefinert",
   "kilde": [] 
  },
  "definisjonForAllmennheten": {
    "tekst": {
      "nb": "definisjon for allmennheten på norsk bokmål",
      "nn": "definisjon for allmenta på norsk nynorsk",
      "en": "definition for public in english"
    },
    "kildebeskrivelse": {
      "forholdTilKilde": "sitatFraKilde",
      "kilde": [
        {
          "tekst": "Tittel på kilde_allmennheten",
          "uri": "http://kildesitatallmennhetenuri.no/"
        }
      ]
    }
  },
  "definisjonForSpesialister": {
    "tekst": {
      "nb": "definisjon for spesialist på norsk bokmål",
      "nn": "definisjon for spesialist på norsk nynorsk",
      "en": "definition for specialist in english"
    },
    "kildebeskrivelse": {
      "forholdTilKilde": "basertPaaKilde",
      "kilde": [
        {
          "tekst": "Tittel på kilde_spesialister",
          "uri": "http://kildebasertspesialisteruri.no/"
        }
      ]
    }
  },
  "merkelapp": [
    "test-import-json"
  ],
  "gyldigFom": "2023-11-20",
  "gyldigTom": "2024-11-25",
  "seOgså": [
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e299-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940",
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e299-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
  ],
  "erstattesAv": [
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e284-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
  ],
  "abbreviatedLabel": "forkortelse-av-begrepet",
  "begrepsRelasjon": [
    {
      "relasjon": "assosiativ",
		  "beskrivelse": {
        "nb": "beskrivelse på norsk bokmål",
        "nn": "skildring på norsk nynorsk",
        "en": "description in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "partitiv",
			"relasjonsType": "omfatter",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "partitiv",
			"relasjonsType": "erDelAv",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "generisk",
			"relasjonsType": "overordnet",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "generisk",
			"relasjonsType": "underordnet",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    }
  ],
  "merknad": {
    "nb": "Tilleggsopplysninger om begrepets betydning som ikke hører hjemme i definisjonsfeltet på norsk bokmål",
    "nn": "Tilleggsopplysningar om betydninga av omgrepet som ikkje høyrer heime i definisjonsfeltet på nynorsk",
    "en": "Additional information about the term's meaning that does not belong in the definition field in english "
  },
  "eksempel": {
    "nb": "Eksempler på konkrete tilfeller av begrepet på norsk bokmål",
    "nn": "Døme på konkrete tilfelle av omgrepet på norsk nynorsk",
    "en": "Examples of concrete cases of the concept in english"
  },
  "fagområdeKoder": [
	"4"
  ],
  "fagområde": {
    "nb": [
      "Spesialisert kunnskapsområde som begrepet tilhører på norsk bokmål"
    ],
    "nn": [
      "Spesialisert kunnskapsområde som omgrepet tilhøyrer på norsk nynorsk"
    ],
    "en": [
      "Specialized knowledge area to which the concept belongs in english"
    ]
  },
  "omfang": {
    "tekst": "Tittel på verdiområde",
    "uri": "http://lenketilverdiomraade.no"
  },
  "kontaktpunkt": {
    "harEpost": "e-post@epost.no",
    "harTelefon": "12345678"
  },
  "statusURI": "http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/DRAFT",
  "versjonsnr": {
    "major": "0",
    "minor": "1",
    "patch": "0"
  }
 },
 {
  "anbefaltTerm": {
   "navn": {
    "nb": "anbefalt term 2 på norsk bokmål",
    "nn": "tilrådd term 2 på norsk nynorsk",
    "en":"recommended term 2 in english"
       }
  },
  "tillattTerm": {
   "nb": [
     "tillatt term 1 på norsk bokmål",
     "tillatt term 2 på norsk bokmål"
   ],
   "nn": [
     "tillaten term 1 på norsk nynorsk",
     "tillaten term 2 på norsk nynorsk"
   ],
   "en": [
     "alternative term 1 in english",
     "alternative term 2 in english"
   ]
  },
  "frarådetTerm": {
   "nb": [
     "frarådet term 1 på norsk bokmål",
     "frarådet term 2 på norsk bokmål"
   ],
   "nn": [
     "frårådd term 1 på norsk nynorsk",
     "frårådd term 2 på norsk nynorsk"
   ],
   "en": [
     "hidden term 1 in english",
     "hidden term 2 in english"
   ]
  },
  "definisjon": {
   "tekst": {
     "nb": "definisjon på norsk bokmål",
     "nn": "definisjon på norsk nynorsk",
     "en": "definition in english"
   }
  },
  "kildebeskrivelse": {
   "forholdTilKilde": "egendefinert",
   "kilde": [] 
  },
  "definisjonForAllmennheten": {
    "tekst": {
      "nb": "definisjon for allmennheten på norsk bokmål",
      "nn": "definisjon for allmenta på norsk nynorsk",
      "en": "definition for public in english"
    },
    "kildebeskrivelse": {
      "forholdTilKilde": "sitatFraKilde",
      "kilde": [
        {
          "tekst": "Tittel på kilde_allmennheten",
          "uri": "http://kildesitatallmennhetenuri.no/"
        }
      ]
    }
  },
  "definisjonForSpesialister": {
    "tekst": {
      "nb": "definisjon for spesialist på norsk bokmål",
      "nn": "definisjon for spesialist på norsk nynorsk",
      "en": "definition for specialist in english"
    },
    "kildebeskrivelse": {
      "forholdTilKilde": "basertPaaKilde",
      "kilde": [
        {
          "tekst": "Tittel på kilde_spesialister",
          "uri": "http://kildebasertspesialisteruri.no/"
        }
      ]
    }
  },
  "merkelapp": [
    "test-import-json"
  ],
  "gyldigFom": "2023-11-20",
  "gyldigTom": "2024-11-25",
  "seOgså": [
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e299-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940",
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e299-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
  ],
  "erstattesAv": [
    "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e284-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
  ],
  "abbreviatedLabel": "forkortelse-av-begrepet",
  "begrepsRelasjon": [
    {
      "relasjon": "assosiativ",
		  "beskrivelse": {
        "nb": "beskrivelse på norsk bokmål",
        "nn": "skildring på norsk nynorsk",
        "en": "description in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "partitiv",
			"relasjonsType": "omfatter",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "partitiv",
			"relasjonsType": "erDelAv",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "generisk",
			"relasjonsType": "overordnet",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    },
	{
      "relasjon": "generisk",
			"relasjonsType": "underordnet",
      "inndelingskriterium": {
        "nb": "inndelingskriterium på norsk bokmål",
        "nn": "inndelingskriterium på norsk nynorsk",
        "en": "division criterion in english"
      },
      "relatertBegrep": "http://begrepskatalogen/begrep/20b2e277-9fe1-11e5-a9f8-e4115b280940"
    }
  ],
  "merknad": {
    "nb": "Tilleggsopplysninger om begrepets betydning som ikke hører hjemme i definisjonsfeltet på norsk bokmål",
    "nn": "Tilleggsopplysningar om betydninga av omgrepet som ikkje høyrer heime i definisjonsfeltet på nynorsk",
    "en": "Additional information about the term's meaning that does not belong in the definition field in english "
  },
  "eksempel": {
    "nb": "Eksempler på konkrete tilfeller av begrepet på norsk bokmål",
    "nn": "Døme på konkrete tilfelle av omgrepet på norsk nynorsk",
    "en": "Examples of concrete cases of the concept in english"
  },
  "fagområdeKoder": [
	"5"
  ],
  "fagområde": {
    "nb": [
      "Spesialisert kunnskapsområde som begrepet tilhører på norsk bokmål"
    ],
    "nn": [
      "Spesialisert kunnskapsområde som omgrepet tilhøyrer på norsk nynorsk"
    ],
    "en": [
      "Specialized knowledge area to which the concept belongs in english"
    ]
  },
  "omfang": {
    "tekst": "Tittel på verdiområde",
    "uri": "http://lenketilverdiomraade.no"
  },
  "kontaktpunkt": {
    "harEpost": "e-post@epost.no",
    "harTelefon": "12345678"
  },
  "statusURI": "http://publications.europa.eu/resource/authority/concept-status/DRAFT",
  "versjonsnr": {
    "major": "0",
    "minor": "1",
    "patch": "0"
  }
 }
]