Hva skjer?

Hva har vi gjort?

I høst har vi re-planlagt leveranser i API-arbeidet og gjort plass til leveranser på Felles begrepskatalog. 16. november leverte vi den første leveransen på Felles begrepskatalog, kalt “Etablere støtte for standarder”. Denne leveransen gjorde oss i stand til å støtte de standardene som Difi har utarbeidet på begrepsanalyse og definisjonsarbeid og her ble det gjort et arbeid på GUI – forbedring av eksisterende søkeresultatside, etablert en detaljside for enkeltbegrep, og noe på sammenligning av begreper. Det ble også laget en høsteløsning som kan høste begrep fra virksomhetens lokale kataloger (denne høstingen støtter i dag høsting av begrep som er mappet til SKOS-standarden (W3C), men støtte for TBX-standarden (ISO) vil også komme). For å kunne høste fra lokale begrepskataloger, må det også gjøres en jobb internt hos virksomhetene. Noen av virksomhetene som har jobbet lenge med begrepsarbeid har planer om å publisere begrepsbeskrivelser i Felles begrepskatalog (datakatalog) innen utgangen av 2018, andre har dette på blokka.

For å sikre involvering, orientere om utvikling og få tilbakemeldinger fra virksomhetene, har vi opprettet et innføringsteam for Felles begrepskatalog som møtes med jevne mellomrom. Deltakerne i denne gruppa er virksomheter som tidligere har vært involvert i standardiseringstiltakene til Difi og andre virksomheter som har deltatt i SKATE-tiltak. Blant disse kan nevnes NAV, SKD, Lånekassen, Arkivverket, Difi, UDI, Språkrådet, Kartverket og SSB.

Hva kommer?

  • Støtte for TBX
  • Mulighet for enkel registrering av begrep