Begrepskatalog

Felles begrepskatalog ble utviklet i 2018 som en utvidelse av Felles datakatalog for å skape en oversikt over dataenes betydning. Det er ikke en forutsetning at begrepene i Felles begrepskatalog er koblet til datasett, men denne koblingen skal gjøres der det er hensiktsmessig. Med dette åpner vi også for at begrepslister som ikke har et motsvar i datasett kan publiseres i Felles begrepskatalog.

Hvor hentes begreps-beskrivelser fra?

FDK høster beskrivelser fra andre begrepskataloger. I tillegg tilbys en registreringsløsning.

Hvordan registerer jeg mine begrep?

Felles datasettkatalog inneholder en registreringsløsning som alle offentlige virksomheter kan benytte. Private virksomheter oppfordres til å ta kontakt for å registrere sine begreper.

Hvordan importerer jeg mine begreper direkte inn i publiseringsløsningen?

Se brukerveiledning her

Hvor finner jeg felles begrepskatalog?

Her finner du Begrepskatalogen: https://data.norge.no/concepts