API

Her følger en kort beskrivelse API-katalogens API, samt eksempel på bruk med curl.

Detaljer

  • Server: https://fellesdatakatalog.digdir.no
  • Tilbyr: application/json
Oppføring i API-katalogenLenke direkte til spesifikasjon (openAPI v3)

Eksempel på spørringer

Alle API-er:

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis"

Et spesifikt API basert på id:

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis/<id>"

En enkelt søk etter API-er med ordet “barnehage”:

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis?q=barnehage"

Liste alle API-er der utgiver er Registerenheten i Brønnøysund:

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis?orgPath=/STAT/912660680/974760673"

Liste endepunkter til alle API-er som realiserer en gitt tjenestetype. Merk: “environment” er obligatorisk og må enten vere “test” eller “production”

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis/endpoints?serviceType=Kontoopplysninger&environment=production"

Liste endepunkter til alle API-er som realiserer en gitt tjenestetype for gitte organisasjonsnummer:

curl -H "Accept: application/json" "https://fellesdatakatalog.digdir.no/api/apis/endpoints?serviceType=Kontoopplysninger&orgNos=984851006,837884942&environment=production"