API-katalog

Felles API-katalog ble utviklet i 2018 som en utvidelse av Felles datakatalog for å skape en oversikt over tilgang til data.

Hvor hentes API-beskrivelser fra?

FDK høster beskrivelser fra andre API-kataloger. I tillegg tilbys en registreringsløsning.

Hvordan registerer jeg mine API?

Felles datasettkatalog inneholder en registreringsløsning som alle offentlige virksomheter kan benytte. Private virksomheter oppfordres til å ta kontakt for å registrere sine API.

Hvor finner jeg felles API-katalog?

Her finner du API-katalogen: https://data.norge.no/dataservices