Åpen behovsprosess

Vår behovsprosess er implementert som et GitHub-prosjekt og er åpent tilgjengelig. Behovsprosessen starter ved at det er registrert et issue på en av våre løsninger eller på vårt dedikerte behovsprosjekt.

Dersom du ønsker å registrere et behov eller en brukerhistorie mot en av våre løsninger, kan du opprette et nytt issue ved å opprette en brukerhistorie.

Behovsprosessen har følgende steg:

Avklare behov

Kriteria: Issuet skal vere identifisert som et potensielt behov.

Aktiviterer:

Ansvarlig rolleAktivitetVerktøy
GevinstansvarligOpprette epos og utarbeide enkel gevinstanalyseGitHub
Funksjonell arkitektOpprette brukerhistorierGitHub

Analysere behov

Kriteria: Behovet skal vere formulert som et epos og ha en enkel gevinstanalyse. Brukerhistorien skal tildeles forretningsverdi etter følgende kriteria:

IndikatorKriterium
KritiskEposet kan ikke leveres uten denne brukerhistorien.
ViktigBrukerhistorien er vesentlig for at funksjonaliteten i Eposet realiseres.
Mindre viktigEposets funksjonelle intensjon er realisert uten denne brukerhistorien.
Kjekt-å-haNår alt annet er levert og teamet ikke har noe bedre å finne på, kan denne realiseres.

Aktiviteter:

Ansvarlig rolleAktivitetVerktøy
Funksjonell arkitektDetaljere epos og brukerhistorier som operasjonaliserer eposetGitHub
LøsningsarkitektDokumentere relevante kvalitetskrav
InteraksjonsdesignerLage trådskisser der dette er relevant

Beskrive design og løsningsarkitektur

Kriteria: Eposet skal ha ei eller flere brukerhistorier knytta til seg.

Aktiviteter:

Ansvarlig rolleAktivitetVerktøy
LøsningsarkitektUtarbeide løsningsarkitekturArchi
DesignerUtarbeide design basert på trådskisser
TestlederUtarbeide akseptansekriteria som features i GherkinGitHub
Senior utviklerUtarbeide scenarier i featuresGitHub

Klar til konstruksjon

Kritieria: Brukerhistorien skal ha et design (der det er relevant) og en løsningsarkitektur. Akseptansekriteria skal være dokumentert som et sett av features.

Aktiviteter:

Ansvarlig rolleAktivitetVerktøy
ProdukteierPrioritere brukerhistorierGitHub
ScrumlederOpprette brukerhistorien i utviklingsprosjektGitHub
SeniorutviklerDele brukerhistorien opp i oppgaverGitHub

I konstruksjon

Kritieria: Brukerhistorien er prioritert og opprettet i utviklingsprosjekt.

Her vil brukerhistorien bli duplisert over i det relevante utviklingsprosjektet, som oppretter sine brukerhistorier etter behov. Disse skal referere til den opprinnelige brukerhistorien i behovsprosjektet. Utviklingsteamet vil også legge brukerhistorien ut i sine prosjekter med tilhørende milepæler.


Klar til akseptansetest

Kriteria: Utviklingsteamet har levert funksjonalitet til staging-miljø som realiserer brukerhistorien.

Aktiviteter:

Ansvarlig rolleAktivitetVerktøy
Funksjonell arkitektGodkjenne levert funksjonalitet
LøsningsarkitektGodkjenne levert kvalitet
ProdukteierAkseptere levert funksjonalitet

Utført

Kriteria: Funksjonalitet og kvalitet er godkjent i akseptansetest og issue er “closed”. Eller det er bestemt at behovet ikke skal taes videre i behovsprosessen. Alle issues som blir lukka vil automatisk havne i denne kolonnen.